Suppelunsj

-Salt og vår helse

Pris: Gratis
Krever henvisning: Nei.
Krever påmelding: Nei.

Hvem kan delta

Pasienter og pårørende

Innhold

Suppelunsj-deilig suppe fra kreftforeningen sine ernæringskurs

Kursholder

Klinisk ernæringsfysiolog

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 25. januar 11.00 - 12.00