Prostatakreft og strålebehandling - Mestringskurs

Et kurs for pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til diagnosen prostatakreft, samt behandlingen av denne.

Pris: Egenandel for kursene er kr 345, ingen betaling hvis du har frikort.
Krever henvisning: Ja. Slik får du henvisning.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Pasienter som skal ha strålebehandling for prostatakreft, samt deres pårørende.

Innhold

  • Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap nok til å kunne medvirke i egen behandling og ta egne valg. 
  • Du vil få informasjon om prostatakreft og behandling, råd om livsstil og hjelp til å mestre sykdom og helse. 
  • Du vil møte pasienter og pårørende i sammenlignbar situasjon.
  • Det arrangeres 3 kurs i løpet av våren. Hvert kurs går over to dager.
  • Påmeldingsfrister er: Fredag uken før kursstart.

Kurs 1: 15. og 16. februar kl.1000-1530.
Kurs 2: 19. og 20. april kl.1000-1530.
Kurs 3: 14. og 15. juni kl.1000-1530.

Velkommen!

Kursholder

Kjersti Tveten

Tidspunkt

Det arrangeres 3 kurs i løpet av våren. Hvert kurs går over to dager.

Dag Dato Tid
torsdag 19. april 10.00 - 15.30
torsdag 14. juni 10.00 - 15.30

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 15. februar 10.00 - 15.30