Prostatakreft og strålebehandling - Mestringskurs

Et kurs for pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til diagnosen prostatakreft, samt behandlingen av denne. Kurset er også åpent for pårørende.

Pris: Egenandel for kursene er kr 345, ingen betaling hvis du har frikort.
Krever henvisning: Ja. Slik får du henvisning.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Pasienter som skal ha strålebehandling for prostatakreft, samt deres pårørende.

Innhold

  • Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap nok til å kunne medvirke i egen behandling og ta egne valg. 
  • Du vil få informasjon om prostatakreft og behandling, råd om livsstil og hjelp til å mestre sykdom og helse. 
  • Du vil møte pasienter og pårørende i sammenlignbar situasjon.
  • Det arrangeres 4 kurs i løpet av høsten. Hvert kurs går over to dager.
  • Påmeldingsfrister er: 20. august, 25. september, 13. november og 11. desember.

Kurs 1: 24. og 25. august kl.1000-1530.
Kurs 2: 28. og 29. september kl.1000-1530.
Kurs 3: 16. og 17. november kl.1000-1530.
Kurs 4: 14. og 15. desember kl.1000-1530.

Velkommen!

Kursholder

Kjersti Tveten

Tidspunkt

Det arrangeres 4 kurs i løpet av høsten. Hvert kurs går over to dager.

Dag Dato Tid
torsdag 24. august 10.00 - 15.30
torsdag 28. september 10.00 - 15.30
torsdag 16. november 10.00 - 15.30
torsdag 14. desember 10.00 - 15.30