Prostatakreft og strålebehandling - Mestringskurs

Et kurs for pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til diagnosen prostatakreft, samt behandlingen av denne.

Pris: Egenandel for kursene er kr 345, ingen betaling hvis du har frikort.
Krever henvisning: Ja. Slik får du henvisning.
Krever påmelding: Ja.

Hvem kan delta

Pasienter som skal ha strålebehandling for prostatakreft. Pårørende er også velkommen til å delta.

Innhold

  • Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap nok til å kunne medvirke i egen behandling og ta egne valg. 
  • Du vil få informasjon om prostatakreft og behandling, råd om livsstil og hjelp til å mestre sykdom og helse. 
  • Du vil møte pasienter og pårørende i sammenlignbar situasjon.
  • Det arrangeres 3 kurs i løpet av høsten. Hvert kurs går over to dager.
  • Påmeldingsfrister er siste fredag før kursstart.

Kurs 1: 30. og 31. august kl.1000-1530.
Kurs 2: 11. og 12. oktober kl.1000-1530.
Kurs 3: 6. og 7. desember kl.1000-1530.

Velkommen!

Kursholder

Kjersti Tveten

Tidspunkt

Det arrangeres 3 kurs i løpet av høsten - hvert kurs går over to dager.

Dag Dato Tid
torsdag 30. august 10.00 - 15.30
torsdag 11. oktober 10.00 - 15.30
torsdag 6. desember 10.00 - 15.30