Temamøte: Bedre overlevelse for lungekreft?

Bli med på digitalt temamøte med overlege og professor Bjørn Henning Grønberg.

Mer informasjon og lenke for å delta kommer.

16. sept 11.00–12.00

Gratis

Digitalt møte