Benmargskreft – lærings- og mestringsgruppe | Trondheim

St. Olavs hospital arrangerer kurs over fire ettermiddager, for personer som har gjennomgått beinmargskreft og deres pårørende.

Formålet med denne gruppen er å gi mer informasjon og økt kunnskap om sykdommen og behandlingen. Dessuten vil det være fokus på mestringsstrategier og hvordan leve med en kreftsykdom. Samtidig skal disse samlingene være en mulighet for å treffe mennesker i samme livssituasjon og utveksle erfaringer.

Fire samlinger

Gruppen vil bestå av maksimalt 12 personer (for eksempel seks pasienter med én pårørende hver). Det vil være til sammen tre samlinger à tre timer, hver annen uke. Det er ulike tema hver gang. De forskjellige tema er valgt ut etter en tidligere kartlegging av pasienters behov og erfaring fra tidligere grupper.

Eksempel på tema: sykdomslære, smertebehandling, ernæring, forskning, mestringsstrategier og lignende. For å få best mulig utbytte er det viktig å kunne møte på alle tre samlinger.

Du bør delta på alle fire samlingene for å få fullt utbytte av kurset. Kurset arrangeres av St. Olavs hospital, spesialsykepleiergruppa ved avdeling for blodsykdommer.

Tid

  • Tirsdag 3. oktober, kl. 14.30-17.30
  • Tirsdag 17. oktober, kl. 14.30-17.30
  • Tirsdag 31. oktober, kl. 14.30-17.30
  • Tirsdag 14. november, kl. 1430-17.30

Påmelding og kontakt

Tak kontakt med Turid eller Randi for å melde deg på.

Kurset går over tre dager.

3. okt. 14.30–17.30

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F (google.com)

Gratis