Digitalt foredrag | Hvordan snakke med barn og unge om alvorlig sykdom?

Når en i familien rammes av en alvorlig sykdom blir barn pårørende. Da har de voksne ansvaret for at barn og unge får den informasjonen og støtten de trenger.

Trude Aamotsmo jobber som spesialrådgiver i Avd. samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester. Hun er foretakskoordinator for barn og unge på Oslo universitetssykehus (OUS).

Trude har som kreftsykepleier lang erfaring med barn som pårørende og etterlatte. Det viktigste sier hun er å trygge barnas omsorgspersoner slik at de selv ivaretar barna sine ved å se, lytte og anerkjenne deres reaksjoner, følelser og spørsmål.

Trude har et brennende hjerte for den friske forelderen og skrevet masteroppgaven «Balansekunstner». Hvordan den friske forelderen mestrer foreldrerollen når partneren har uhelbredelig kreft er viktig tema å forstå. Den friske forelderen har enormt mange oppgaver. De fikser og ordner de fleste praktiske ting og må hele tiden balansere mellom å dekke den syke sine behov og barnas behov.

Tid

19. september klokken 14.00-14.45.

Møtet er digitalt.
Vi sender live fra vår Facebookside her


Ingen påmelding nødvendig.