Digitalt temamøte: Spesialisthelsetjenestens ekspertpanel

Ekspertpanelet ble opprettet for å gi pasienter med begrenset levetid en ny vurdering. Panelet gir råd om videre behandling og vurderer aktuelle kliniske studier i inn- og utland.

Panelet består av legespesialister fra hele landet.

Professor Bjørn Henning Grønberg ved St. Olavs hospital / NTNU er medlem av panelet, og i dette temamøtet vil han fortelle hvordan panelet arbeider, samt hvilke og hvordan pasienter henvises til panelet.

Møtet er åpent for alle interesserte, og det er mulig å stille spørsmål underveis.

19. aug 11.00–12.00

Digitalt arrangement

Gratis