Foredrag | Inntak av mat og faste under kreftbehandling

Velkommen til foredrag med Rune Blomhoff, Professor og leder
avdeling for ernæringsvitenskap, UiO.

Blomhoff er også Forskningsleder ved avdeling for klinisk service OUS og vil fortelle om tema mat under kreftbehandling.

Bli med på foredrag 30. januar kl. 1300-1400, og bli mer opplyst om mat og faste sin betydning under kreftbehandling.

Ingen påmelding nødvendig.
Foredraget er i på Radiumhospitalet sitt Forskningsbygg:
Auditoriet, Forskningsbygg K, Montebello.

Velkommen!