Har du lyst til å være med i en spennende lesegruppe?

Høsten 2021 tilbyr vi digital lesegruppe til deg som har fått en kreftdiagnose. Lesegruppen er i regi av Vardesenteret ved Oslo Universitetssykehus. Møtene er digitale, og du er velkommen uansett hvor du bor i landet. Lesegruppen går over 12 uker med en ukentlig økt på to timer. Det er fult mulig å bli med når som helst i løpet av de 12 ukene.

Det krever ingen form for forberedelse å delta. Til hver økt vil en utdannet leseleder lese en novelle og deretter et dikt høyt. Vi prater om umiddelbare tanker vi får om tekstene. Vi tolker ikke, og ingen ting er rett eller galt å si. Teksten deles på skjermen slik at deltakerne kan følge med i teksten, mens leselederen leser.

Litteratur kan være en måte å mestre utfordringene man møter på som pasient.
Ved å undre oss sammen, bringer vi inn ulike perspektiv og opplevelser av teksten. Slik utvider vi opplevelsen for hverandre.

Hvis du har lyst til å delta, eller vil vite mer om tilbudet, kan du kontakte bibliotekar og leseleder Linda Schade Andersen ved OUS: linda.schade.andersen@ous-hf.no
Tilbudet er gratis

  • Lesegruppen er en del av et forskningsprosjekt ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger. Prosjektet handler om å undersøke lesegruppers betydning for kreftpasienters mentale helse. En forsker vil derfor være til stede for å observere i noen av møtene.
  • Lesegruppen er et trygt sted der det vi deler forblir i gruppen. Data som samles inn oppbevares og behandles etter retningslinjer fra Universitetet i Stavanger (UiS) og Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Detaljer

Sted: Arrangementet er digitalt.
Alle kan delta uansett hvor man bor i landet.

Oppstart: 2. september, men mulig å bli med når som helst.
Tidspunkt: Hver torsdag fra kl. 1100 til kl. 1300.

Påmelding: Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Kontakt Linda Schade Andersen for å melde deg på: linda.schade.andersen@ous-hf.no