Høstfest på Hotell St. Olav i Trondheim

Vardesenteret arrangerer høstfest sammen med Hotell St. Olav. Vi inviterer kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

Torsdag 20. oktober blir det høstfest på Hotell St. Olav i Trondheim, også kalt Pasienthotellet.

Det vil bli enkel bevertning og musikalsk innslag. Bli med på en hyggelig sosial samling!

Arrangementet er gratis.

Det er gratis å delta, men du må melde deg på.

20. okt 18.00–20.00

Hotell St. Olav, Mauritz Hansensgate 3

Gratis