I møte med døden

Fotograf Trine Melhuus fulgte sin far, Thor Melhuus, de siste fire månedene av livet. Med foto og utskrift fra samtaler viser hun hvilken reise et menneske kan være på i slutten av livet, og i møte med døden.

På dette arrangementet vil Trine Melhuus dele bilder og tekst fra boken sin «I møte med døden».

I etterkant av innlegget blir det en samtale mellom Trine Melhuus og rådgiver/kreftsykepleier Gina Bøe, Kreftforeningen.

Det vil også bli mulighet for samtale med fagpersoner og likepersoner.

Vi serverer kaffe og enkel bevertning. Senteret er åpent til kl. 20.00.