Ingenmannsland – livet med seneffekter

Håvard Aagesen er forfatter av boka «Ingenmannsland – for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske». 

Håvard ble behandlet for kreft i 2009. Han jobber i dag som taleskriver, rådgiver og skribent i sitt eget firma, Medandreord, mens han fortsatt samler nye erfaringer fra livet etter sykdommen. Han har vært styremedlem i Kreftforeningen, og har bakgrunn fra FNs Utviklingsprogram, som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, spesialrådgiver i Dinamo og kommunikasjonsdirektør i Norsk Rederiforbund.

Tid

27. sep. 18.00–20.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Gratis, men påmelding nødvendig.

Sted

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90