Introduksjonsdag: Mindfulness

Mestring av livsvansker gjennom kunnskap og bruk av mindfulness.

Kurset ledes av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus og Kreftomsorg Rogaland.

Påmelding

Ring oss for å melde deg på.

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90

25. nov 09.30–13.00

Vardesenteret i Stavanger

Gratis