Introduksjonsdag mindfulness

Mestring av livsvansker gjennom kunnskap og bruk av mindfulness.

Kurset ledes av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus og Kreftomsorg Rogaland.

Påmelding

Ring oss for påmelding.

26. sept 11.30–15.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Gratis, men husk påmelding.

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90