Kreftoverlevere -å leve etter behandling og frykten for tilbakefall

Livet etter kreft kan være utfordrende. Flere opplever seg ofte usikre og alene og kjenner at de ikke var forberedt på seneffekter.

Sorgen over at livet ikke ble som de hadde tenkt, er for mange vanskelig å takle. Denne kvelden skal vi berøre flere av de områdene vi opplever som vanskelige for kreftoverlevere. Det er Ann Helen Gundersen og Lene Emilie Bekkvik fra Kreftomsorg Rogaland som skal snakke om dette, og temaet retter seg mot både pasienter og pårørende.

Tid

8. nov. 18.00–20.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Gratis, men husk påmelding.

Sted

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90