Kurs i Mindfulness

På kurset vil du få kunnskap om mindfulness og hvordan du kan bruke dette aktivt i din hverdag for å få økt indre ro og som en hjelp til å takle vanskelige faser i livet.

Mindfulness er en holdning til livet som gir mer ro og balanse som kan være til hjelp når man opplever belastninger og lidelser. Mindfulness handler om å trene opp våre «mentale muskler» og å samle seg om nåtiden, uten å bli styrt av tanker og bekymringer om fortid eller framtid. Ved å trene sinnet på denne måten blir du i stand til å observere tankene og følelsene dine, heller enn å bli styrt av dem.

Kurset er gratis og holdes av psykologspesialist Silje Pettersen Bremerthun.

Tid

Kurset går over over fire samlinger, fra 12.30 til 14.30 på følgende datoer:

  • 3. november
  • 17. november
  • 1. desember
  • 15. desember

Påmelding

Ring oss for å melde deg på.

Vardesenteret i Bergen

Haukeland Universitetssykehus

vardesenteret@helse-bergen.no55 97 75 00

Sted

Vardesenteret i Bergen
Haukeland Universitetssykehus