Lærings- og mestringsgruppe: beinmargskreft

St. Olavs hospital arrangerer kurs over tre ettermiddager, for personer som har gjennomgått beinmargskreft og deres pårørende.

Formålet med denne gruppen er å gi mer informasjon og økt kunnskap om sykdommen og behandlingen. Dessuten vil det være fokus på mestringsstrategier og hvordan leve med en kreftsykdom. Samtidig skal disse samlingene være en mulighet for å treffe mennesker i samme livssituasjon og utveksle erfaringer.

Gruppen vil bestå av maksimalt 12 personer (for eksempel seks pasienter med én pårørende hver). Det vil være til sammen tre samlinger à 3,5 timer, hver annen uke. Det er ulike tema hver gang. De forskjellige tema er valgt ut etter en tidligere kartlegging av pasienters behov og erfaring fra tidligere grupper.

Eksempel på tema: sykdomslære, smertebehandling, ernæring, forskning, mestringsstrategier og lignende. For å få best mulig utbytte er det viktig å kunne møte på alle tre samlinger.

Du bør delta på alle tre samlingene for å få fullt utbytte av kurset. Kurset arrangeres av St. Olavs hospital, spesialsykepleiergruppa ved avdeling for blodsykdommer. Frist for påmelding 26. september.

  • 25. oktober
  • 8. november
  • 22. november

25. okt 15.30–19.00

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1f

Gratis

Påmelding

Frist for påmelding er 26. september. Påmelding gjøres på e-post til turid.almvik@stolav.no eller telefon 72 82 50 41. Eller til e-post randi.holberg@stolav.no eller 72 82 50 74.