Lærings- og mestringsgruppe: beinmargskreft

St. Olavs hospital arrangerer kurs over tre ettermiddager, for personer som har gjennomgått beinmargskreft og deres pårørende.

Formålet med denne gruppen er å gi mer informasjon og økt kunnskap om sykdommen og behandlingen. Dessuten vil det være fokus på mestringsstrategier og hvordan leve med en kreftsykdom. Samtidig skal disse samlingene være en mulighet for å treffe mennesker i samme livssituasjon og utveksle erfaringer.

Gruppen vil bestå av maksimalt 12 personer (for eksempel seks pasienter med én pårørende hver). Det vil være til sammen tre samlinger à 3,5 timer, hver annen uke. Det er ulike tema hver gang. De forskjellige tema er valgt ut etter en tidligere kartlegging av pasienters behov og erfaring fra tidligere grupper.

Eksempel på tema: sykdomslære, smertebehandling, ernæring, forskning, mestringsstrategier og lignende. For å få best mulig utbytte er det viktig å kunne møte på alle tre samlinger.

Du bør delta på alle tre samlingene for å få fullt utbytte av kurset. Kurset arrangeres av St. Olavs hospital, spesialsykepleiergruppa ved avdeling for blodsykdommer.

Høstens kurs må dessverre avlyses. Det settes opp nytt kurs våren 2023.

Påmelding

For mer informasjon kontakt turid.almvik@stolav.no eller telefon 72 82 50 41. Eller til randi.holberg@stolav.no eller 72 82 50 74.