Lærings- og mestringskurs i Stavanger

Lærings- og mestringskurs er et tilbud fra sykehuset, som ledes av Lærings- og mestringssenteret og Kreftomsorg Rogaland. Du kan blant annet delta på kurs i stressmesring og mindfulness.

God kompetanse om egen situasjon gir muligheter for å mestre hverdagen bedre. Derfor kan mestringskurs være nyttig for både pasienter og pårørende.

Kurs høsten 2020

Kom og lær litt om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Arbeidsmåten på kurset er filmsnutter og dialog. Lærings- og mestringssenteret SUS leder kurset.

Tid
8. september 11.30–15.00.

Sted
Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus

Pris
Gratis

Påmelding
Meld deg på kurset ved å ringe oss på 51 51 29 90.

Kurset ledes av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus og Kreftomsorg Rogaland.

Tid
Kurset går over tre dager:

  • 13. oktober 12.00–14.00
  • 20. oktober 12.00–14.00
  • 27. oktober 12.00–14.00

Sted
Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus

Pris
Gratis

Påmelding
Meld deg på kurset ved å ringe oss på 51 51 29 90.

Kurset ledes av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus og Kreftomsorg Rogaland.

Tid
29. september 09.30–13.00

Sted
Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus

Pris
Gratis

Påmelding
Meld deg på kurset ved å ringe oss på 51 51 29 90.

Kurset ledes av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus.

Tid
Kurset går over tre dager:

  • 10. november 12.00–14.00
  • 17. november 12.00–14.00
  • 24. november 12.00–14.00

Sted
Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus

Pris
Gratis

Påmelding
Meld deg på kurset ved å ringe oss på 51 51 29 90.