Mann, vil du snakke om det?

Høsten 2022 etablerer vi et nytt tilbud for menn på Vardesenteret St. Olavs hospital.

Er det en myte at det bare er kvinner som vil snakke om bekymringene og tankene sine? Erfaringene våre er at det er færre menn som deltar på våre etablerte tilbud.

Derfor etablerer vi nå et nytt tilbud for menn på menns premisser, for vi vet at det å prate med andre som har opplevd det samme som deg, kan bety utrolig mye. Det kan bidra til økt trygghet og mestring av egen situasjon.

Vi vil skape en møteplass hvor menn kan snakke med menn. Aktivitetene vil variere og tilpasser seg ønskene fra de som deltar. Det viktigste er å komme sammen, snakke og bli kjent. Det stilles ingen krav til den som vil være med. De første gangene møtes vi på Vardesenteret.

Mann, mann deg opp og bli med!

  • Mandag 22. august, kl. 18.00-20.00
  • Mandag 12. september, kl. 18.00-20.00
  • Torsdag 3. oktober, kl. 18.00-20.00

22. aug 18.00–20.00

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1f

Gratis