Mestringsskurs: Å leve med risiko for arvelig kreft – for deg med påvist genfeil i BRCA1/BRCA2 | Trondheim

Dette er et mestringskurs for kvinner med påvist genfeil i BRCA1/BRCA2

Kurset inneholder aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende.

Tid og sted

6. mars kl. 8.30-15.30 på Vardesenteret St. Olavs hospital.

Påmelding

Ring telefon 72 57 13 03 for påmelding. Arrangør er avdeling for medisinsk genetikk. Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Kurset krever henvisning.

Egenandel 386 kroner, gratis hvis du har frikort. Pårørende deltar gratis.

6. mar. 08.30–15.30

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F (google.com)

Egenandel på 386 kroner, gratis hvis du har frikort.