Pårørendetreff | Trondheim

En onsdagskveld i måneden arrangerer vi treff til deg som er pårørende til noen som har kreft. Du møter to likepersoner som har egenerfaring som pårørende. Gratis og åpnet for alle.

Å være pårørende til en kreftsyk kan være krevende. Behandling og sykdomsforløp kan gå over lang tid. Det å møte andre i en lignende situasjon kan være til hjelp og støtte.

Vardesenteret arrangerer treff for den/de som som er pårørende. Her møter du to likepersoner som har egen erfaring som pårørende til kreftsyke. Dette tilbudet er en del av kveldstilbudet på Vardesenteret, så vi har åpne dører fra kl. 17.00-20.00 denne kvelden.

Møtet er åpent for alle interesserte. Treffene er frittstående. Ingen påmelding.

Velkommen!

Tid og sted

  • 23. august, kl. 18.30-19.30
  • 20. september, utgår
  • 18. oktober, kl. 18.30-19.30
  • 15. november, kl. 18.30-19.30
Pårørendetreff er for voksne pårørende. Treffene er frittstående.

15. nov. 18.30–19.30

Vardesenteret, Mauritz Hansensgate 1F (google.com)

Gratis

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital
Mauritz Hansens gate 1F, Trondheim
Se kart (google) 

Vardesenteret ligger ved siden av pasienthotellet «Hotell St. Olavs». Følg skiltingen.