Samtalegruppe

Dette er en åpen gruppe der vi samles for samtaler rundt det å være berørt av kreft, og hvordan det påvirker livene våre.

Samtalegruppen er til både for pasienter og pårørende, og ledes i hovedsak av sykehushumanist Emil Faugli.

Tid

Møtene finner sted på Vardesenteret annenhver tirsdag kl. 1300-1430:

1. november

15. november

29. november

13. desember

Sted

Vardesenteret ved UNN. Oppmøte i fellesarealet før vi går til grupperommet.

Kontakt og påmelding

Ingen påmelding påkrevd. Ta kontakt med senterkoordinator ved eventuelle spørsmål.