Selvutviklingsgruppe for overlevere

Mennesker som har overlevd kreft inviteres til en selvutviklingsgruppe på Vardesenteret i Bodø.

Kjenner du deg alene med dramatiske erfaringer? Opplever du følelsesmessige ettervirkninger som er vanskelige i forhold til selvbilde og relasjoner? Havner du ofte i samme mønstre? Ønsker du å utfordre deg selv i et trygt felleskap? Da kan kanskje en selvutviklingsgruppe være noe for deg.

Selvutviklingsgruppen er en samtalegruppe som ledes av en gruppepsykoterapeut. Samtalen er fri og har ingen fast agenda eller bruk av øvelser. I gruppen er du ikke bare en som trenger hjelp – du er også en ressurs for andre.

Hvem passer gruppen for?

Gruppen passer for deg som ønsker en dypere forståelse for hva som foregår i deg selv og menneskene rundt deg. Gruppeanalyse er rettet mot økt bevissthet om og forståelse av prosesser som i utgangspunktet ikke er åpenbare for oss. Det fokuseres på hvordan disse prosessene påvirker livskvaliteten og samspillet med andre.

Det er en følelsesmessig utfordring å oppleve sykdom eller ulykker som vil prege livet videre. Ikke alle har tilstrekkelige strategier med seg til å håndtere det. Gjennom å dele erfaringer, tanker og følelser i et godt ledet gruppeopplegg, avdekkes gradvis de konflikter og utfordringer den enkelte har.

Samtalen i en analytisk gruppe bidrar til å avklare følelsesmessige og relasjonelle utfordringer og åpner erfaringsmessig opp for nye måter å håndtere dette på. De fleste vil oppleve reduksjon i den psykiske belastningen som sykdom påfører og økt trygghet i forhold til seg selv og andre.  

Struktur og rammer

Samtalen foregår ukentlig, fra midten av mai til midten av juni på Vardesenteret ii Bodø. Gruppa er «slow-open»: Det vil si at den enkelte deltar så lenge det oppleves konstruktivt for å nå de målene hun/han har. Når et gruppemedlem avslutter, gis plassen til en annen som kommer inn i gruppen. Den analytiske gruppen består av både kvinner og menn og av mennesker med ulike diagnoser og erfaringer. Det er plass til åtte gruppemedlemmer.

For å gi den enkelte størst mulig frihet til å bruke gruppen, er det viktig at ingen gruppemedlemmer er i nær privat relasjon eller kjenner hverandre godt fra andre sammenhenger.  Det er ikke ønskelig at medlemmene oppretter kontakt med hverandre utenom gruppemøtene, så lenge de deltar i gruppen. Det er moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som er tatt opp i gruppen.

Hvert gruppemedlem har innledende samtaler med gruppeterapeut og den enkelte setter seg definerte mål for hva man ønsker å jobbe med. Det kan typisk være; manglende livsmot i forhold til ønsker og planer, forstyrrelser i relasjon og nærhet til andre eller angst og uro for framtiden.

Det er viktig at gruppen er trygg og stabil. Dette krever at du møter presis til gruppen og bli værende hele møtet. Fravær meldes på forhånd og så tidlig så mulig.

Kontakt og påmelding

Hvis du er interessert, ta kontakt med Vardesenteret i Bodø eller direkte med Ingeborg Overvoll.

Ingeborg Overvoll

gruppeleder

ingeborg.overvoll@nordlandssykehuset.no