Seneffekter etter kreftbehandling

Opplever du ulike seneffekter som fatigue eller nevropati?

Kreftkoordinator i Sandnes kommune, Marie Roan Aareskjold, vil snakke om dette, samt de psykologiske aspektene ved å gjennomgå kreftbehandling. Med seg har hun Karina Sørnes, fysioterapeut, som vil snakke om lymfødem.

Tid

17. okt 18.00–20.00

Vardesenteret Stavanger (google.com)

Gratis, men påmelding nødvendig.

Sted

Vardesenteret i Stavanger

Stavanger Universitetssykehus

vardesenteret@sus.no51 51 29 90