Temakveld for pasienter med gynekologisk kreft

Bli med på temakveld i regi av Kvinne-barn.senteret på St. Olavs hospital.

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på.

3. mai 18.00–21.00

St. Olavs hospital

Gratis

Temakvelden foregår i auditoriet på Kvinne-barn-senteret på St. Olavs hospital.

Påmelding

Kontakt Marte Storroseter på 72 57 49 44 eller marte.storroseter@stolav.no for å melde deg på.