Temamøte: Arbeidstakers rettigheter ved kreftsykdom | Trondheim

Har du spørsmål om kreftpasienters rettigheter i arbeidslivet? Kom på temamøte med jurist i Kreftforeningens rettshjelp, Therese Olsson Storøy.

Hvert år får om lag 37 000 mennesker i Norge kreft, og 40 prosent av dem er i arbeidsfør alder. Vi arrangerer åpent og gratis temamøte for alle som ønsker mer informasjon om kreftpasienters rettigheter i arbeidslivet.

Kl. 17.00-19.00 tilbyr Kreftforeningens rettshjelp samtidig individuell samtale og hjelp. I rettshjelpen vil en av Kreftforeningens frivillige jurister kunne svare på spørsmål og vise vei. Husk å meld deg på i forkant hvis du ønsker individuell hjelp.

Velkommen til åpent temamøte.

4. okt. 17.30–18.30

Mauritz Hansens gate 1F (google.com)

Gratis