Temamøte: Bivirkninger etter prostatakreft

Bli med på digitalt temamøte om bivirkninger etter behandling for prostatakreft.

Overlege Bjørg Aksnessether fra kreftavdelinen ved Ålesund sjukehus skal ha digitalt temamøte om bivirkninger etter behandling for prostatakreft.

Les mer om Aksnessethers arbeid på Helse Møre og Romsdal sine nettsider.

Det er gratis å delta. Det er fint å logge seg på fem minutter før møtet starter.

5. mai 11.00–12.00

Gratis