Temamøte: Fatigue etter kreft

Fatigue er en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling. På temamøtet 22. oktober skal vi se på det vi vet så langt om hva som hjelper.

Fatigue er en følelse av å være utmattet og unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad. Dette er en av seneffektene som kan oppstå etter kreft og kreftbehandling, og tilstanden kan oppleves frustrerende for den det gjelder.

Vi skal i dette temamøtet se på det vi vet så langt om hva som hjelper: energiøkonomisering, fysisk aktivitet og kognitiv terapi.

Foredragsholder er spesialfysioterapeut Siri A. Svestad, St. Olavs hospital Klinikk for kliniske servicefunksjoner.

Temamøte om fatigue etter kreft

22. okt 11.00–12.00

Digitalt møte

Gratis