Temamøte: Hjernekreft – sykdom, behandling og forskning

Bli med på gratis temamøte.

Ole Solheim er overlege og professor i nevrokirurgi ved St. Olavs hospital/NTNU. Solheim er med i Kreftforeningens ekspertgruppe for hjernekreftforskning.

Les mer om ekspertgruppen her.

Velkommen til Temamøte på Vardesenteret.

Bli med på temamøte.

6. des 11.00–12.00

Digitalt temamøte

Gratis