Temamøte: IMPRESS – fremtidens kreftbehandling

Viktig og fremragende forskning skjer på St. Olavs hospital.

Fremtidens kreftbehandling IMPRESS-Norway, en stor nasjonal studie om presisjonsmedisin mot kreft, starter på nyåret i 2021.

– Denne studien er et viktig bidrag til norsk kreftbehandling, sier NTNU-kreftforsker og lege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital, Åsmund Flobak, som også er med og leder studien lokalt.

Bli med på digital temamøte med Åsmund Flobak for å høre hvordan fremtidens kreftbehandling blir.

Bli med på digitalt temamøte fra Vardesenteret.

12. nov 11.00–12.00

Digitalt temamøte

Gratis