Temamøte: Kurstilbudene ved Montebellosenteret

Bli med på digitalt temamøte om kursopphold på Montebellosenteret, ved Maria Munsters og Marita Eidhammer.

Alle som har eller har hatt en kreftdiagnose kan søke om kursopphold på Montebellosenteret. Enten alene eller sammen med en nær pårørende. Bli med på møtet og lær mer om tilbudet.

Temamøtet streames live. Se møtet via Bluejeans.

26. aug 11.00–12.00

Digitalt møte

Gratis – streames live

Vi får digitalt besøk av Maria Munsters, markedssjef for Montebellosenteret. Hun skal gi informasjon om kurstilbudene på Montebellosenteret. Marita Iren Eidhammer fra Vardesenteret skal fortelle om erfaringer hun har fra kursoppholdene ved Montebellosenteret.

Du kan delta der du er og stille spørsmål underveis, anonymt om du vil. Alt du trenger er internett.

Kontakt

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30