Temamøte: Pårørende til kreftsyk – når hverdagen endres | Trondheim

Å være pårørende til en kreftsyk kan være krevende. Behandling og sykdomsforløp kan gå over lang tid. Det å møte andre i en lignende situasjon kan være til hjelp og støtte

Sykehusprest Ingebrigt Røen og senterkoordinator/kreftsykepleier Laila Grøthe vil lede møtet. En likeperson med pårørendeerfaring er også tilstede.

Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

Tid og sted

20. februar kl. 18.00-20.00

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital
Mauritz Hansens gate 1F, Trondheim
Se kart (google) 

Vardesenteret ligger ved siden av pasienthotellet «Hotell St. Olavs». Følg skiltingen.