Temamøte om rettigheter for pasienter og pårørende

Bli med på digitalt temamøte, som streames live fra Vardesenteret i Trondheim.

Når noen får kreft, rammes hele familien. Alt fra praktiske gjøremål i hjemmet til økonomiske utfordringer påvirkes. Det er ikke lett å ha oversikten over hvilken hjelp en selv og resten av familien kan få, og hva man faktisk har krav på. Hvem kan fortelle deg dette? Og hvem har den beste oversikten over hvilke rettigheter du som kreftrammet har?

Kreftforeningens rettshjelp er til god hjelp for mange. Tilbudet er gratis til alle kreftrammede, pårørende og etterlatte. På grunn av smittevern er tilbudet for tiden digitalt.

Typiske spørsmål våre frivillige jurister får er:

  • NAV har avslått søknaden min fordi den er «for dårlig dokumentert». Hva betyr det?
  • Jeg vet ikke om jeg noen gang kan komme tilbake til arbeid igjen. Kan jeg få uføretrygd
  • Jeg lurer på om jeg er blitt utsatt for en pasientskade og om jeg har krav på erstatning. Hvordan går jeg frem?
  • Jeg har fått så dårlige tenner. Noen har fortalt meg at det skyldes kreftbehandlingen. Kan jeg få hjelp til tannlegeregninga?

På dette møtet forklarer Marius Lindberg, jurist hos Kreftforeningen, og Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Midt-Norge ,hvilke rettigheter du som kreftrammet og dine pårørende har, og mer om vårt rettshjelptilbud.

På grunn av personvern er det ikke mulig å gå inn i enkeltsaker under møtet. Men det er mulig å stille generelle spørsmål i chatten.

Du kan delta der du er og stille spørsmål underveis, anonymt om du vil. Alt du trenger er internett.

15. apr 11.00–12.00

Digitalt arrangement

Gratis – streames live

Temamøtet streames live fra Vardesenteret i Trondheim.

Kontakt

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30