Temamøte: Kreftkoordinator i kommunen kan hjelpe deg når du kommer hjem | Trondheim

Velkommen til presentasjon av kreftkoordinator sin rolle i kommunehelsetjenesten

En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke, pårørende og etterlatte på en best mulig måte, og har også ansvar for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

På temamøtet forteller kreftkoordinator Anita Valen, Malvik kommune, Liv Ågot Hågensen, Trøndelag Sørvest og Inger Peggy Storvik, Trondheim kommune om hvordan kreftkoordinator kan bistå kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

29. feb. 11.00–12.00

Vardesenteret St. Olavs hospital (google.com)

Gratis, du trenger ikke å melde deg på.