Tobakksfrie sammen – et kurs for deg som vil bli tobakksfri

Få økt motivasjon til å bli tobakksfri gjennom gruppe-støtte, gjenkjennelse og kollektiv styrke.

Kurset arrangeres av Friskliv og mestring i Trondheim kommune.

Tid

Kurset går over syv dager/uker. Datoer og klokkeslett annonseres så snart det er klart.

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital

Pris

400 kroner

Påmelding

Kontakt Friskliv og mestring i Trondheim kommune for å melde deg på.
frisklivmestring.fysiotera­pitjenesten@trondheim.kommune.no
952 74 644