Utmattelse | Verktøy for mestring

Bli med på digitalt foredrag ved Elin Fjørstad, psykologspesialist ved Diakonhjemmet Sykehus

Vardesenteret OUS inviterer til digitalt foredrag med tema utmattelse – og hvordan du kan takle dette i hverdagen. Foredraget sendes live fra vår Facebook-side og arrangement der. Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding.

Tid

Kl. 1400-1445

Elin Fjerstad er psykologspesialist og arbeider ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus. Hun har vært leder for kurs for mennesker med vedvarende utmattelse ved Diakonhjemmet i mange år, og har skrevet fag- og selvhjelpsbøker, blant annet boken Energityvene – utmattelse i sykdom og hverdag, sammen med kollegaene Torkil Berge og Lars Dehli.

Velkommen!