Ved å laste ned materiellet istedenfor å bestille, sparer du Kreftforeningens ressurser som kan brukes på andre formål, i tillegg til miljøet.

Bestill brosjyrer i papirutgave

Diagnoser 

 

Benmargskreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av benmargskreft.

Last ned

Bensarkom

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av bensarkom.

Last ned

Brystkreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av brystkreft.

Last ned

Bli kjent med brystene dine

Informasjon til alle kvinner om hvordan undersøke brystene sine og hva som er symptomer på brystkreft.

Last ned

Blærekreft

Faktaark om blærekreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Last ned

Bukspyttkjertelkreft

Faktaark om bukspyttkjertelkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Last ned

Celleforandringer i livmorhalsen

Faktaark som orienterer om celleforandringer i livmorhalsen og gir svar på de vanligste spørsmålene.

Last ned

Eggstokkreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av eggstokkreft.

Last ned

Føflekkreft i øyet

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre om føflekkreft i øyet.

Last ned

Gallekreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av gallekreft.

Last ned

Hjernesvulster hos voksne

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av hjernesvulst.

Last ned

Hudkreft

Faktaark som orienterer om hudkreft (ikke-melanom hudkreft).

Last ned

Kreft i munnen

Faktaark om kreft i munnen med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt. 

Last ned

Leukemi hos voksne

Faktaark om leukemi hos voksne med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi.

Last ned

Livmorkreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av livmorkreft.

Last ned

Livmorhalskreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av livmorhalskreft.

Last ned

Lymfekreft hos voksne

Faktaark om lymfekreft hos voksne med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt. 

Last ned

Magesekkreft

Faktaark om magesekkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt. 

Last ned

Nevroendokrin kreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av nevroendokrin kreft.

Last ned

Nyrekreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av nyrekreft.

Last ned

Prostatakreft

Faktaark om prostatakreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Last ned

Spiserørskreft

Faktaark om spiserørskreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

 

Last ned

Strupekreft

Faktaark om strupekreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre berørt. 

Last ned

Tarmkreft

Faktaark om tarmkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Last ned

Testikkelkreft

Faktaark om testikkelkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Last ned

Behandling

 

Alternativ behandling

Faktaark om alternativ behandling med generelle råd og spørsmål som det kan være viktig for deg å tenke over.

Last ned

Cellegift

Faktaark om cellegift med kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre berørte. 

Last ned

Målrettet behandling

Kortfattet generell informasjon om målrettet behandling som man nå i større grad benytter seg av ved kreftbehandling. 

Last ned

Strålebehandling

Faktaark om strålebehandling med kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre berørte.

Last ned

Rettigheter

 

I arbeid under og etter kreft

Brosjyre til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega om rettigheter i arbeidslivet etter kreft.

Last ned

Rettigheter for pasienter og pårørende

Brosjyren er en veiviser inn i tilbud som trygd- og pasientrettigheter.

Last ned

Tannhelse og trygderettigheter

Faktaark om tannhelse og trygderettigheter i forbindelse med kreftsykdom og behandling.

Last ned

Pårørende

 

Til deg som er pårørende

Brosjyre om det å være pårørende til noen med kreft – til deg som er familie, venn eller kollega. 

Last ned

Barn og ungdom

 

Se meg, hør på meg og snakk med meg

Brosjyre om hvordan barn som pårørende ønsker å bli møtt i sykehus, hos helsesøster og i skolen. Informasjon til helsepersonell, lærere og andre interesserte.

Last ned

Lærerveiledningen «Se meg lærer» – barn og ungdom i sorg og krise

En lærerveiledning for lærere til bruk i skolen dersom noen opplever alvorlig sykdom eller død.

Last ned

Mor eller far er alvorlig syk

Brosjyre om barnets reaksjoner når mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte. 

Last ned

Når foreldre dør

Brosjyre om sorg og andre reaksjoner hos barn når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte.

Last ned

Temaer

 

Kreft og seksualitet hos kvinnen

Hefte om kreft og seksualitet hos kvinnen. Heftet er ment å være en veileder og hjelp under og etter kreftbehandling.

Last ned

Kreft og seksualitet hos mannen

Hefte om kreft og seksualitet hos mannen. Heftet er ment å være en veileder og hjelp under og etter kreftbehandling.

Last ned

Spørsmål om døden

Brosjyre som inneholder flere spørsmål og svar om døden.

Last ned

Temahefte «Å dø hjemme»

Et temahefte om erfaringer med og muligheter til hjemmedød. Bare 15 prosent dør hjemme, mens langt flere sier at de ønsker å gjøre det. 

Last ned

Fatigue – kreftrelatert tretthet

Faktaark med kortfattet, generell informasjon om fatigue til pasienter, pårørende og andre.

Last ned

Hva er kreft

Faktaark om kreft med kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre.

Last ned

Kreft og fordøyelsesproblemer

Brosjyre om kreft og fordøyelsesplager til helsepersonell. Inneholder informasjon om lindring av plager fra mage og tarmer.

Last ned

Veileder i brukermedvirkning

En håndbok for brukerrepresentanter som jobber for å påvirke systemene med kreftrammede og pårørende i fokus.

Last ned

Informasjon på andre språk

 

Questions about death

Brosjyre på engelsk om «Questions about death». 

Last ned

Dying at home – experiences and options

Brosjyre med historier og informasjon om det å dø i hjemmet. 

Last ned

For the next-of-kin

Brosjyre om det å være pårørende til noen med kreft – til deg som er familie, venn eller kollega på engelsk.

Last ned

Fysisk aktivitet og kreft – på urdu

Brosjyre om fysisk aktivitet på urdu. 

Last ned

Brystkreft på tvers av grenser – Urdu, somali og arabisk film

Filmer om brystkreft og mammografi på urdu, somalisk og arabisk. 

Filmene kan ses på Youtube.

Engelsk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på engelsk.

Last ned

Tyrkisk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på tyrkisk.

Last ned

Polsk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på polsk.

Last ned

Urdu brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på urdu.

Last ned

Tamilsk brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på tamil.

Last ned

Farsi brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på farsi.

Last ned

Arabisk brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på urdu.

Last ned

Somali brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på somali.

Last ned

Kurdisk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på kurdisk.

Last ned

Om selvundersøkelse av brystene på 12 språk

Brosjyre om hvordan undersøke brystene på 12 ulike språk. Somali, engelsk, tyrkisk, vietnamesisk, polsk, ahmari, tagalog, kurmanji, persisk/farsi, arabisk og urdu.

Last ned

Samisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn». Folder på samisk. 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 25 stk.

Last ned

Samisk høydemåler

Høydemåler med sjiraffen Georg på samisk.
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 25 stk

Last ned

Engelsk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn». Folder på engelsk. 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 25 stk.

Last ned

Engelsk høydemåler

Høydemåler med sjiraffen Georg på engelsk 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 25 stk.

Last ned

Polsk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på polsk
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 10 stk.

Last ned

Urdu folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på urdu
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 10 stk.

Last ned

Folder på somalisk – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på somalisk
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 10 stk.

Last ned

Arabisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på arabisk
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 10 stk.

Last ned

Tyrkisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på tyrkisk.
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 10 stk.

Last ned

Kreftforeningens tilbud

 

Likepersonsfolder «De forstår meg»

En brosjyre med informasjon om likepersonstilbudet til kreftpasienter og pårørende.

Last ned

Kommunens kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator. Veien videre for kreftpasienter og pårørende.

Last ned

Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Last ned

Testamentsarv

Brosjyre om testamentariske gaver og hvordan de er viktige bidrag i kampen mot kreft. 

Last ned

Tilbud til pasienter og pårørende

Brosjyre med tilbud for pasienter og pårørende.

Last ned

Forebygge kreft

 

Gode vaner for et friskere liv – faktaark

Tips om hvordan man kan redusere risikoen for kreft.

Last ned

Fakta om #sjekkdeg og livmorhalskreft (PDF)

Livmorhalsprøven kan redde liv. Ring legen din. Ta livmorhalsprøve. Unngå kreft.

Last ned

#sjekkdeg-plakat 2018 (PDF)

Livmorhalsprøven kan redde liv. Ring legen din. Ta livmorhalsprøve. Unngå kreft.

Last ned

#sjekkdeg-info. på diverse språk

A5 flyer med informasjon om #sjekkdeg på diverse språk.

Last ned

#sjekkdeg-brosjyre A7

Livmorhalsprøven kan redde liv. Ring legen din. Ta livmorhalsprøve. Unngå kreft.

Last ned

Sol/hud

 

Solvettregler – brosjyre enkeltvis bestilling

Brosjyre med solvettreglene, bestilling enkeltvis.  

Last ned

Nyt sola – unngå å bli solbrent

Brosjyre om solbeskyttelse.

Last ned

Gode råd om barn og sol – værplakat

Værplakat med pil

Last ned

Bli en Solvennbarnehage

Informasjonsark om Solvennbarnehage.

Last ned

Solvennbevis

Rund plakat, kun til Solvennbarnehager.

Last ned

Dyrenes solvettplakat A3

Plakat i A3 om solvett for barn

Last ned

Slik kan du sjekke føflekkene dine

Brosjyre A6, til venteværelser o.l.

Last ned

Oppdag føflekkreft/melanom tidlig

Plakat A3, til venteværelser o.l.

Last ned

Boken Solferien

En liten barnelesebok om at det er lurt å beskytte seg i sola når man er på ferie.

Last ned

Solariumsplakat: De fleste får solskader eller rynker

Solariumsplakat i A3.

Last ned

Plakat: Sjekk hvilken hudtype du har

Plakat som viser ulike hudtyper. Hvilken hudtype har du?

Last ned

Tobakk

 

Tobakksrøyk er farlig for barn, norsk folder

«Ikke røyk i nærheten av barn». 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 100 stk.
Folderen kan også bestilles på andre språk – se «Informasjon på andre språk.

Last ned

Høydemåler norsk

«Røykfrie hjem og biler» Høydemåler med sjiraffen Georg på norsk. 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 100 stk.

Last ned

Kosthold og alkohol

 

Brosjyre om alkohol og kreft

Brosjyre om alkohol og kreft – «Nyt livet lenge». 

Målgruppe: helsepersonell og befolkningen generelt.

Last ned

Faktaark om alkohol og kreft

Faktaark om alkohol og kreft.

Målgruppe helsepersonell og befolkningen generelt.

Last ned

Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet. Målgruppe barn 2-9 år.
Mappe (A4) med oversiktsplansje, 15 temaplansjer og veileder for helsesøster.
Kun en mappe per helsesøster/helsesøsterstudent (gratis).

Last ned

Plakat: Gode vaner for god helse

Helsestasjoner og barnehager kan bestille én stk plakat på 60×80 cm. 

Last ned

Fargeleggingsbok «Gode vaner for god helse»

Fargeleggingsbok for barn til bruk på 4-års kontrollen på helsestasjonen. Den handler om et variert og sunt kosthold, utelek og aktivitet.
Kan kun bestilles av helsestasjoner, maksimalt 150 stk.

Last ned

Linjaler

Linjal med tema «Gode vaner for god helse» til bruk på skolestartundersøkelsen.
Helsestasjoner/helsesøstre kan bestille inntil 150 stk. per bestilling.

Last ned

5 om dagen – enklere enn du tror!

Folderen kan bestilles av helsestasjoner, skoler og frisklivssentraler.
Maks 100 stk. per bestilling.

Last ned

Manglende matlyst?

Gode råd til deg som opplever uønsket vekttap eller som synes det å spise har blitt et strev. Målgruppe: kreftpasienter, pårørende og helsepersonell

Last ned

Matlyst og smak – kostråd til kreftpasienter

Brosjyre med kostråd til pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Last ned

Sunt og kreftvennlig kosthold

Oppskriftshefte for et sunt og kreftvennlig kosthold.

Last ned

Oppskrifter på smoothie

Oppskrifter på enkle og smakfulle smoothies.

Last ned

Oppskrifter på knekkebrød

Oppskrifter på enkle og smakfulle knekkebrød.

Last ned

Oppskrifter på suppe

Oppskrifter på enkle og smakfulle supper.

Last ned

Fysisk aktivitet

 

Aktivitetspark – nyttig informasjon

Folder med nyttig informasjon ved etablering av aktivitetspark.

Last ned

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft

Brosjyre om hvordan redusere risikoen for kreft gjennom fysisk aktivitet.

Last ned

Fysisk aktivitet gir helsegevinst – også etter diagnose

Brosjyre om det å være fysisk aktiv også etter en kreftsykdom.

Last ned

Var denne siden nyttig?