Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Bli med i brukerpanelet vårt!

Har du lyst til å påvirke til avgjørelser om kreftpasienter og pårørende? Ved å bli med i Kreftforeningens brukerpanel kan du bruke dine opplevelser, erfaringer og kunnskap.

Vi vil gjerne få mer informasjon om hva som er viktig for kreftpasienter og deres pårørende. Din erfaring kan komme andre til gode. Derfor samler vi et brukerpanel med nåværende og tidligere kreftpasienter og pårørende. Vil du være en av dem?

Hvordan bli med i brukerpanelet

Klikk deg inn på siden og fyll ut spørsmålene: Meld deg på i brukerpanelet

Etter innmelding, får du en e-post fra oss som bekrefter at du er med. Du vil få tilsendt et spørreskjema elektronisk opptil ti ganger per år, og det vil kun ta noen minutter å svare på spørsmålene per gang. I tillegg kan du, dersom du ønsker det, dele din historie med oss slik at vi kan benytte den i Kreftforeningens informasjons- og innsamlingskampanjer, i vårt pressearbeid, i vårt politiske arbeid, i utviklingen av nye kreftomsorgstilbud eller i kurs rettet mot pasienter/pårørende.

Foto: NTB scanpix

Hvem kan bli med?

Som paneldeltaker må du ha lyst til å svare på spørsmål om livet med kreft og de erfaringene du har gjort deg. Det er ikke krav om at du skal vite noe spesielt eller ha en bestemt kunnskap for å være med - det er din opplevelse og mening vi gjerne vil ha.

Du kan være med i Kreftforeningens brukerpanel hvis du er 18 år eller eldre og:

  • Har eller har hatt kreft
  • Er pårørende til en som har eller har hatt kreft
  • Er pårørende til en som døde av kreft 

Du må ha tilgang på e-post og pc, nettbrett eller smarttelefon for å svare på undersøkelsene.

Den vet best hvor skoen trykker som har den på. 

Hvorfor er det viktig å ha et brukerpanel

Kreftpasienter og deres pårørende har en unik kunnskap og erfaring. Med din erfaring kan du bli med å påvirke nye aktiviteter eller tilbud som skal på plass. Gi din tilbakemelding på et pasientforløp eller på hvordan du opplevde møtet med helse- og velferdstjenester. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss på brukerpanelet@kreftforeningen.no.

Sikkerhet og personopplysninger

Kreftforeningen behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet til enhver tid setter. Alle bakgrunnsopplysninger blir oppbevart under sikre forhold i Kreftforeningen.

Svarene vil alltid bli behandlet anonymisert og i aggregert form. På slutten av hvert år slettes dataene i brukerpanelet, og man må registrere seg på nytt. Du vil få en e-post fra oss som en invitasjon til å være med i brukerpanelet det kommende året også. Du kan når som helst melde deg ut av panelet.