Kreftforeningens Rettshjelp består av over 80 frivillige jurister med erfaring fra pasient-, trygde- og forsikringsrettigheter, og er et gratis tilbud for kreftpasienter og pårørende.

Juristene kan hjelpe med alt fra spørsmål om NAV, pasientrettigheter, behandling i utlandet og alternativ behandling til pasientskadeerstatning, pleiepenger, arbeidsrett, forsikringer og barnerett.

Ring 21 49 49 21 send e-post til rettigheter@kreftforeningen.no eller oppsøk et av Kreftforeningens Vardesentre rundt om i landet for å komme i kontakt.

Vi oppfordrer til å ikke sende sensitive personopplysninger (f. eks. sykdomsinformasjon) på denne e-posten. Det gjelder både opplysninger om deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med vår rådgivningstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk.

Samtalen er uforpliktende og gratis, og juristene er pålagt taushetsplikt. Rettshjelpen bistår ikke i økonomiske gjeldssaker eller med å sette opp testamente.

Er du jurist og vil bidra som frivillig?Etterspørselen på Rettshjelpen øker, og vi trenger mer hjelp til å hjelpe. Er du utdannet jurist og har kjennskap til pasientrettigheter eller trygderett? Bli med og utgjør en forskjell!

En bekymring mindre

Å bli alvorlig syk er en livskrise og mange følelser settes i sving. Da er det ikke lett å få oversikt over praktiske juridiske spørsmål.

– Som syk har man rettigheter, men mange vet ikke om disse. Mange NAV-saker tar for lang tid – tid som kan være helt avgjørende for kreftpasienter, sier Camilla Fosse, jurist og leder for Kreftforeningens Rettshjelp.

Rettshjelpen har hatt over 3000 henvendelser i 2018.

– Hva skjer med jobb, forsikring og økonomi? Mange som blir syke går en usikker fremtid i møte. Vi ønsker å gi dem tryggheten og veiledningen de trenger for at de skal ha en bekymring mindre.

Mari (24) fikk hjelp

Mari var 24 år, masterstudent og hadde akkurat forlovet seg med kjæresten. Så kommer sjokkbeskjeden: Hun har kreft. Men det var ikke alt… Hun havnet også i økonomisk knipe etter avslag på støtte både fra Lånekassen og NAV. Kreftforeningens rettshjelp overtok saken.

Eiriks (8) familie fikk hjelp

I 2009 fikk Eirik (8) kreft. Anette Woldheim Hansen ble plutselig mamma til en kreftsyk gutt. Til tross for at Eirik har omfattende senskader etter tøff kreftbehandling, fikk ikke familien støtte fra Nav. Hvem skulle være hjemme med ham? Hvordan skulle familien få økonomien til å gå opp? Kreftforeningens Rettshjelp tok over saken:

Du treffer jurist på følgende Vardesentre

  • Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet tirsdager kl. 17.00 – 19.00 og torsdag kl. 10.00 – 15.00
  • Stavanger Universitetssykehus, annenhver onsdag kl. 18.00 – 20.00
  • Bergen, Haukeland sykehus, Vardesenteret i Parkbygget, hver onsdag kl. 17.30 – 19.30
  • Trondheim, St. Olavs Hospital, annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17.15 – 19.15
  • Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge, hver onsdag kl. 17.00 – 19.30
  • Kristiansand, Kreftforeningens Distriktskontor, annenhver onsdag fom. 10. oktober tom. 21. november

Klikk her for å finne ditt nærmeste rettshjelpstilbud. 

Var denne siden nyttig?