Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Gratis rettshjelp til deg som er pasient eller pårørende

Om du får kreft er det ikke lett å vite hvilke rettigheter du har. Kontakt Kreftforeningens rettshjelp for råd og veiledning.

Å bli alvorlig syk er en livskrise og mange følelser settes i sving. Da er det ikke lett å få oversikt over praktiske juridiske spørsmål.

Kreftforeningens rettshjelp består av erfarne frivillige jurister som har erfaring innenfor pasientrettighet, trygderettighet, og forsikringsrettighet.

De bistår med alt fra spørsmål om NAV, pasientrettigheter, behandling i utlandet og alternativ behandling til pasientskadeerstatning, pleiepenger, arbeidsrett, forsikringer og barnerett.

Du velger selv hvordan du vil henvende deg. Ring 800 57 338, send e-post til rettigheter@kreftforeningen.no eller oppsøk en frivillig jurist på et av våre Vardesentre rundt om i landet.  

- Som syk har man rettigheter, men mange vet ikke om disse. Vi ser at mange NAV-saker ofte tar for lang tid, og saksbehandlingstiden kan være helt avgjørende for mange kreftpasienter, sier Camilla Fosse, leder for Kreftforeningens rettshjelp.

- Hva skjer med jobb, forsikring og økonomi? Mange som blir syke går en usikker fremtid i møte. Vi ønsker å gi dem den tryggheten og veiledningen de trenger, og å gi dem en bekymring mindre.

Samtalen er uforpliktende og gratis, og juristene er pålagt taushetsplikt. Vi bistår ikke med å sette opp testamente eller hjelp i økonomiske gjeldssaker. Tilbudet er gratis for kreftpasienter og pårørende. 

Du treffer jurist på følgende Vardesentre

  • Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet tirsdager kl. 17.00-19.00 og torsdag kl 10.00-15.00
  • Stavanger Universitetssykehus, annenhver onsdag kl. 18.00-20.00
  • Bergen, Haukeland sykehus, Vardesenteret i Parkbygget, hver onsdag kl. 17.30 - 19.30
  • Trondheim, St. Olavs Hospital, annenhver onsdag (partallsuker) kl 17.00-19.00
  • Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge, hver onsdag kl 17.00-19.00

Her er oversikt over andre steder for hjelp med rettigheter.