Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

”Hva med meg?” Møteplass for pårørende til kreftsyke

Kveldene vil inneholde faglig innspill og utveksling av erfaringer. Vi starter opp med et enkelt varmt måltid.

Pris: Gratis

Innhold

Deretter blir det undervist i de ulike tema. Mot slutten av kvelden blir det kaffe og samtale.

  • 3. februar: Å ta vare på seg selv som pårørende
  • 10. februar: Rollen som pårørende i møte med helsevesenet og omgivelsene
  • 17. februar:  Personlig økonomi og rettigheter når en er alvorlig syk 
  • 9. mars: Praktisk hjelp i hjemmet når en er alvorlig syk
  • 16. mars: Sorg og sorgreaksjoner under sykdom og når en mister sin nærmeste

Praktiske utfordringer med å delta? Ta  kontakt.

Meld deg på!

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
onsdag 3. februar 18.00 - 20.00
onsdag 10. februar 18.00 - 20.00
onsdag 17. februar 18.00 - 20.00
onsdag 9. mars 18.00 - 20.00
onsdag 16. mars 18.00 - 20.00