Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Temakveld på Hamar: senskader etter kreftbehandling

Pris: Gratis

Innhold

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senskader som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Senskadene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på den enkeltes liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen, er det viktig med mer oppmerksomhet rundt utfordringene de som overlever kreft kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende

Det vil bli gitt korte presentasjoner rundt tematikken, og vi vil få høre en kreftoverlever fortelle om hvordan det er å leve med senskader.

Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Personer fra Kreftforeningens Kreftlinje vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

Meld deg på her innen 26. februar!

Program

17.00 – 17.10: Velkommen ved Kreftforeningen
17.10 – 17.20: Seneffekter etter kreft, introduksjon v/Cecilie E. Kiserud
17.20 – 17.35: Seneffekter etter prostatakreft ved Sophie D. Fosså
17.35 – 17.50: Pasienthistorie, v/Håvard Aagesen
17.50 – 18.10: Pause
18.10 – 18.25: Fatigue etter kreftbehandling ved Kristin V. Reinertsen
18.25 – 18.40: Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
18.40 – 20.00: Muligheter for individuelle

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
mandag 5. mars 17.00 - 20.00