Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Temakafé for kreftpasienter og pårørende i Sunnhordland

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag.

Pris: Gratis

Innhold

Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. 

Kafeen drives av Kreftforeningens frivillige. Vi krever ingen påmelding og tilbudet er gratis. 

Se også arrangementet på Facebook.

Velkommen!

Program:

25. januar: Nokre gongar gjer livet ei vending som ikkje var tenkt. Tarald og Laila Ueland vil dele frå si erfaring som pårørande

22. februar: Rettigheiter ved alvorleg sjukdom, v/ Sylvia Johnsen, jurist og frivillig i Kreftforeningens rettshjelp

22. mars: Livsmeistring gjennom endring og krise. v/Torunn Halleraker, EQ-terapeut med eiga krefterfaring

26. april: Kva er viktig for helse og trivsel, og kva finns av helsefremjande tilbod? Er frisklivssentralen noko for meg? v/folkehelsekoordinatoren og representant for Frisklivssentralen i kommunen

31. mai: Lyset og skuggen er syskjen på jorda, v/ Åshild Ulstrup, journalist

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 25. januar 18.00 - 20.00
torsdag 22. februar 18.00 - 20.00
torsdag 22. mars 18.00 - 20.00
torsdag 26. april 18.00 - 20.00
torsdag 31. mai 18.00 - 20.00