Kveldsmøte om seneffekter etter kreftbehandling - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Kveldsmøte om seneffekter etter kreftbehandling

Velkommen til temamøte om seneffekter etter kreftbehandling!

Pris: Gratis

Innhold

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen. Etter hvert er man blitt oppmerksom på at de overlevende kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på hver enkelt sitt liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende

Det vil bli gitt korte presentasjoner av kunnskapen på området og vi vil også få høre en pasienthistorie. Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Kreftforeningens Kreftlinjen vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

Trykk her for å melde deg på (innen 16. mai)

Program:

17.00 – 17.10: Velkommen ved Kreftforeningen
17.10 – 17.20: Seneffekter etter kreft, introduksjon ved Cecilie E. Kiserud
17.20 – 17.35: Seneffekter etter prostatakreft ved Sophie D. Fosså
17.35 – 17.50: Pasienthistorie: Anniken Golf Rokseth fra Ung Kreft
17.50 – 18.10: Pause
18.10 – 18.25: Fatigue etter kreftbehandling ved Kristin V. Reinertsen
18.25 – 18.40: Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
18.40  18.50: Rehabiliteringstilbud for pasienter med seneffekter ved Tone Skaali
18.50 – 20.00: Diskusjon / samtale med fagpanel

Moderator: Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg, Kreftforeningen

Meld deg på!

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
tirsdag 22. mai 17.00 - 20.00