Stress og helseplager - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Stress og helseplager

Stress og helseplager - et kurs i stressmestring og mindfulness (Raskere tilbake)

Pris: Gratis

Innhold

Sykehusets Lærings- og mestringssenter (LMS) arrangerer en rekke kurs for pasienter og pårørende. Kurset Stress og helseplager er ett av dem. Kurset er gratis men krever henvisning fra lege. Oppstart for neste kurs er torsdag 23. mars 2017. 

Målet med kurset er økt stressmestring, "work-life-balance", økt fokus og energi, styrket selvfølelse og egenaksept, forståelse for sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger samt aktiv bruk av egne erfaringer, ressurser og mulighet for bedre helse, økt trivsel og styrket livskvaitet. Kurstema er blant annet:

 • Stress og stressmestring
 • Jobbstress
 • Evnen til å styre konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Håndtering av ubehagelige tanker og følelser
 • Kroppen som kilde til kunnskap
 • Verdier og verdikonflikter
 • Individuelle tålegrenser, grensesetting og mestring
 • Hva som gir eller tapper for energi
 • Helse og nære relasjoner/nettverk
 • Personlige muligheter og ressurser
 • Personlig mestringsprogram

Les mer og meld deg på.

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
torsdag 23. mars 16.30 - 19.30