Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Temamøte om seneffekter i Stavanger

Pris: Gratis

Innhold

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen. Etter hvert er man blitt oppmerksom på at de overlevende kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på hver enkelt sitt liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende

Det vil bli gitt korte presentasjoner av kunnskapen på området og vi vil også få høre en pasienthistorie.

Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Kreftforeningens Kreftlinjen vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

Moderator: Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg
i Kreftforeningen

Program:

  • 1700–1710 Velkommen ved Camilla Gram, distriktssjef Kreftforeningen
  • 1710–1725 Seneffekter etter kreft, introduksjon ved Cecilie E. Kiserud, leder av kompetansetjenesten
  • 1725–1740 Silje Skogøy forteller sin pasienthistorie
  • 1740–1800 Pause
  • 1800–1815 Seneffekter etter strålebehandling mot kreft i bekkenet ved Sophie D. Fosså, professor dr.med., kompetansetjenesten
  • 1815–1830 Livsstil etter kreft ved Gunhild Gjerset, idrettspedagog, PhD, kompetansetjenesten
  • 1830–1930 Fagpersoner og ansatte ved Kreftlinjen vil være tilgjengelig for individuelle samtaler
Temamøte om seneffekter i Stavanger

Meld deg på!

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
tirsdag 19. september 17.00 - 19.30