Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Temakveld om seneffekter etter kreftbehandling

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen, samtidig som flere utvikler seneffekter.

Pris: Gratis

Innhold

Etter hvert er man blitt oppmerksom på at de overlevende kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på hver enkelt sitt liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende

Det vil bli gitt korte presentasjoner av kunnskapen på området og vi vil også få høre en pasienthistorie.

Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Kreftforeningens Kreftlinjen vil også være til stede og kan svare på spørsmål

Program

Moderator: Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg
i Kreftforeningen

  • 1700–1710 Velkommen ved Eva Faanes
  • 1710–1720 Seneffekter etter kreft introduksjon ved Unn-Merete Fagerli
  • 1720–1730 Organisering av helsetjenesten for kreftoverlevere med seneffekter ved Cecilie Kiserud
  • 1730–1745 Pasienthistorie
  • 1745–1800 Seneffekter etter strålebehandling for kreft i bekkenet ved Monika Eidem
  • 1800–1815 Pause
  • 1815–1825 Seneffekter på hjertekarsystemet, ved Espen Holte
  • 1825–1835 Kronisk trøtthet/fatigue ved Heidi Knobel
  • 1835–1845 Livsstil hos kreftoverlevere ved Lene Thorsen
  • 1845–2000 Diskusjon / samtale med fagpanel
Temakveld om seneffekter etter kreftbehandling

Meld deg på!

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
onsdag 10. mai 17.00 - 20.00