Samtalegrupper for barn og unge som har mistet nære pårørende - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Samtalegrupper for barn og unge som har mistet nære pårørende

Samtalegrupper for barn og unge som har mistet nære pårørende tilbys hvert semester i Tønsberg. Barn og ungdom fra hele Vestfold er velkomne.

Pris: Gratis

Innhold

Den norske kirke samarbeider med sykehuset i Vestfold om seks samlinger pr semester.

Aldersinndeling i gruppene. Foreldre/voksne har ikke organisert tilbud men tilbys en kopp kaffe/te mens de venter.

 Samlingene starter med felles pizza kl. 17 før vi deler oss inn i grupper. Temaer for gruppesamlingene kan være "hva er sorg", "Hvordan kroppen sørger" og "min historie".

Hver gruppe ledes av to voksne. Gruppeledere er bl.a sykehusprest Liselotte Wettby, sosionom Ellen Kirkebø Landa, diakon Dag Litleskare og diakon Ole Hafell. 

Få mer informasjon på Facebook-siden deres.

Tidspunkt

Dag Dato Tid

Tidligere datoer

Dag Dato Tid
tirsdag 8. september 17.00 - 18.30
tirsdag 22. september 17.00 - 18.30
tirsdag 6. oktober 17.00 - 18.30
tirsdag 20. oktober 17.00 - 18.30
tirsdag 3. november 17.00 - 18.30
tirsdag 17. november 17.00 - 18.30
tirsdag 1. desember 17.00 - 18.30
tirsdag 15. desember 17.00 - 18.30