Kreftpasienten må være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger etter sykdom og behandling. Unntaksvis kan det gis støtte til etterlatte, og da særlig dersom det er mindreårige barn i husstanden. Det gis ikke støtte til behandling i utlandet.

Trenger du hjelp med rettigheter? Det er flere steder du kan henvende deg.

Hva kan jeg få støtte til?

 • bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
 • strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
 • utgifter som ikke dekkes av det offentlige
 • rehabilitering eller rekreasjon/velferdstiltak for hele familien

Økonomisk støtte er behovsprøvd. Beløpene varierer fra 3000-20 000 kroner, avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov. Støtten er et bidrag og dekker ikke nødvendigvis hele formålet det søkes støtte til. Støtten er i utgangspunktet en engangsbevilgning.

Her kan du søke økonomisk støtte Vi kan hjelpe deg som har store utgifter som ikke dekkes av det offentlige.

Støtten skal komme i tillegg til – ikke i stedet for – offentlige ytelser. Beløpet er ikke skattepliktig (endret i 2016) og skal ikke tas med i selvangivelsen. Kreftforeningen har heller ikke oppgaveplikt.

Hvordan søke?

Søk økonomisk støtte fra Kreftforeningen, logg deg inn og søk elektronisk.

Du kan også fylle inn en papirutgave av søknadsskjemaet og sende det til oss. Hvis du har spørsmål, ta kontakt ved å ringe 21 49 49 21 eller sende e-post til rettigheter@kreftforeningen.no.

Ha klar dokumentasjon som må sendes som vedlegg i søknaden, enten elektronisk eller per post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har disse vedleggene:

 • siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra NAV for alle i husstanden
 • siste selvangivelse eller likningsutskrift for alle i husstanden over 18 år
 • legeerklæring fra sykehuslege eller fastlege, eventuelt kopi av annet som viser kreftdiagnosen

Dokumentene kan du sende per post til: Kreftforeningen, Seksjon kreftomsorg, Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er den 10. hver måned. Du får svar cirka 25. i samme måned. Eventuell bevilgning vil være på din konto et par dager etter. I forbindelse med helligdager i april og mai er fristen satt til 6. april og 6. mai, og i forbindelse med sommerferien er søknadsfristen satt til 3. juli.

Andre legater du kan søke støtte fra

Det finnes flere legater som gir støtte til kreftpasienter. Du kan søke disse direkte. Søknader skal sendes per post og ikke e-post.

 • Torill Duus Minnefond for familier i Hordaland med barn under fem år, der mor eller far er alvorlig kreftsyk. Kan søkes én gang. Søknadsfrist 1. november: Torill Duus’ minnefond søknadsskjema. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.
 • Terese Heggs Minnefond for kreftsyk ungdom i alderen 18-25 år i Helseregion Vest. Søknadsfrist 20. november. Last ned søknadsskjema for Terese Heggs minnefond. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon 21 49 49 21.
 • Kjersti Hox Lilletvedt stiftelse. Stiftelsens formål er å tilgodese unge med kreft som er mellom 15 og 30 år. Midlene skal gå til trivselstiltak og hjelp i deres sosiale hverdag. Søker må være bosatt i Hordaland eller være under behandling i Helse Bergen. Ingen fast utlysning. Nye tildelinger vil bli lyst ut her i god tid før søknadsfrist. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, telefon 21 49 49 21.
 • Barnekreftforeningen kan gi økonomisk støtte til besøksreiser for søsken og noen av fylkesavdelingen gir støtte i livets sluttfase.
 • Vildes minnekonto. For unge voksne kreftsyke (18-35 år) som er under behandling. Støtten skal gi mulighet til å realisere en personlig hverdagsglede i en ellers krevende periode. Hver søker får innvilget 5 000 kr. Søknad som inneholder opplysninger om navn, adresse, alder, kontonummer og hvilken hverdagsglede som ønskes oppfylt sendes per post til: Kreftforeningen, Vildes minnekonto, Postboks 6008, 7434 Trondheim. Spørsmål rettes til Kreftforeningen distriktskontor Trondheim, på telefon 21 49 49 21.
 • Nordlysfondet Fondet samarbeider med Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Barn og ungdom (6-19 år) med livstruende sykdom kan søke. Det gjelder støtte for å få oppfylt en spesiell ønskedrøm.
 • Ester og Hans Mentzoni’s stiftelse. Søkere må være bosatt i Nordland fylke, søkere er kreftsyke barn under 18 år. Kontaktperson er Finn Willumsen, telefon 95 89 33 63 eller Barneavdelingen på sykehuset.
 • Anett Andersens Legat har som formål å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere.

Finn andre legater

Tips når du skal gjøre elektroniske søk: “kreft” gir få treff, bruk derfor andre stikkord som kan gjelde deg, for eksempel alvorlig sykdom, bosted, student, yrke/bedrift, fagforening, interesser og så videre.

Eksempler der Kreftforeningen har innvilget støtte

Foreldrene til en fem år gammel gutt med leukemi fikk økonomisk støtte av Kreftforeningen. Begge foreldrene mottar pleiepenger. NAV gir pleiepenger opp til 6 G (det vil si cirka kr 475 000), og ettersom fars lønn var over dette er inntektene redusert i forhold til den arbeidsinntekten han har til vanlig. Med høye gjeldsutgifter ble den økonomiske situasjonen vanskelig.

En kreftsyk mann med trang økonomi fikk støtte til reiseutgifter for sine barn slik at de kunne besøke han etter en operasjon. Ettersom barna er over 14 år har de ikke rett til å få dekket reiseutgifter for å besøke sin syke far.

En 28 år gammel kvinne med livmorhalskreft søkte Kreftforeningen om økonomisk støtte. Med en syk kone og ansvaret for to små barn jobbet mannen hennes mindre enn vanlig. Da han ble sykmeldt som følge av konas sykdom, ble sykepengene beregnet ut fra denne perioden. Dette ga reduserte inntekter og førte til en kraftig forverret økonomi. I tillegg til reduserte inntekter hadde familien store reise- og oppholdsutgifter for å være sammen under hennes sykehusinnleggelse.

En 69 år gammel mann med langtkommen lungekreft fikk økonomisk støtte av Kreftforeningen for å kunne gjøre noe hyggelig med sin kone den siste tiden han hadde igjen. Med en stram økonomi hadde de ikke rom for noe ekstra, og begge var slitne av sykdomsbelastningen.

Legater og andre som gjør støtten mulig

Totalt får Kreftforeningen ca fem millioner kroner i året som vi gir videre i økonomisk støtte til vanskeligstilte kreftrammede og pårørende.

 • Nini og Arne Durbans legat for støtte til kreftrammede
 • Kreftforeningens paraplystiftelse for bistand til vanskeligstilte kreftsyke personer (Arne Dahlers minnefond, Anna Grøslands legat, Borghild Kolstads legat, Gudrun Kongelfs legat og Borghild og Harald Ruuds legat)
 • Trond Mørruds stiftelse
 • Diverse øremerkede gaver og tilskudd fra Kreftforeningen

Her er noen tips for råd om økonomi.