Kreftforeningen støtter, som medlemsorganisasjon og en av stifterne av ExtraStiftelsen, en overføring av spillet Extra til Norsk Tipping. Vi mener dette kan bidra til både en styrking av enerettsmodellen, bidra til å løse utfordringer i forhold til ESA, og samtidig bidra til å sikre en langsiktighet i finansieringen av viktige helseprosjekter i regi av helseorganisasjonene. 

Videre tror vi det er av stor betydning for oppslutningen om Norsk Tipping i fremtiden at helse blir et tydelig etablert formålsområde for fordeling av overskuddet. Undersøkelser viser at opinionen er i endring, og helseorganisasjoner stiger med hensyn til støtteverdighet, oppslutning og attraktivitet. Blant annet vil vi peke på en helt fersk analyse utført i regi av Handelshøyskolen i Stockholm, presentert gjennom Sponsor- og Eventforeningen i juni, som viste at publikum i Norge vurderer organisasjoner som Kreftforeningen som de aller mest attraktive å sponse. 

Overskuddet fra spillet Extra har siden starten vært en forutsetning for å få finansiert viktige helseprosjekter over hele landet.  Samtidig registrerer vi at det foreligger lite i form av løsninger for finansiering av Kreftforeningen og andre større organisasjoner på helseområdet i de endringene som hittil er gjort av regjeringen i spill- og lotterimarkedet. En fast årlig andel av Norsk Tippings overskudd kan være et av tiltakene for å bidra til langsiktighet for helseprosjektene. Imidlertid mener vi at KUDs tilbud om 6,4 % er for lavt.

Ved overdragelsen av spillet mener vi departementet i vesentlig større grad må ta utgangspunkt i det reelle overskuddet og verdiene ExtraStiftelsen har med seg inn fra spillet og legge dette til grunn for prosentsatsen som gis som gjenytelse. Den såkalte operatørgodtgjørelsen som trekkes fra overskuddet etter at Norsk Tipping har fått dekket både utgifter til drift, markedsføring, utvikling av spillet og kostnadsandel av kommisjonærnettet, er vanskelig å akseptere. De begrunnelsene som gis for i praksis å videreføre «avgiften» på helseformålene etter overdragelsen, mener vi ikke er gode nok. Dt er urimelig at helse, som eneste formål, må betale denne avgiften også etter at ExstraStiftelsen har gitt fra seg eierskapet.

Gjennom en overtagelse vil spillet Extra bidra inn til Norsk Tipping med store verdier; om lag 1 milliard kroner i omsetning, samt en stor immateriell verdi i form av en etablert merkevare med blant annet fast sendetid i NRK. Vi mener merkevaren Extra kan ha et stort utviklingspotensial innenfor Norsk Tipping. Vi er kjent med at en undersøkelse utført av Oslo Economics bekrefter dette potensialet.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
generalsekretær