Vi støtter forslaget om overføring med henvendelse til direktoratets begrunnelse: «Oppstart med behandling av disse legemidlene, evaluering og avslutning gjøres av lege i spesialisthelsetjenesten. Videre er det flere legemidler innenfor dette terapiområdet som kan erstatte hverandre i bruk, slik at det er mulig å dra nytte av priskonkurranse». Vi vil påpeke viktigheten av at sykehusene kompenseres økonomisk som følge av overføringen slik at pasienter sikres fortsatt tilgang til de aktuelle legemidlene.

 

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel

 

Generalsekretær

 

Var denne siden nyttig?