Etter at Folkehelseinstituttet i februar sendte sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de understreker at gutter i 12-årsalderen bør få tilbud om HPV-vaksine på lik linje med jenter, forventer vi nå at regjeringen følger dette opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Kreftregisteret leverte i desember 2015 sin årlige rapport om kreft i Norge, og hadde denne gangen et ekstra fokus på HPV-relatert kreft. Antallet HPV-relaterte krefttilfeller er økende, og nesten 300 av disse tilfellene er andre former for kreft enn livmorhalskreft, inkludert enkelte kreftformer som bare rammer menn. Totalt sett utgjør disse krefttilfellene i dag en ca. like stor andel som livmorhalskreft. Den store økningen skyldes i stor grad endrede seksualvaner i den norske befolkningen. 

Det er flere årsaker til at det er problematisk at guttene forskjellsbehandles. Ikke minst er det problematisk at menn fullt ut nektes beskyttelse for kreftformene som kun/også rammer menn, og det er samtidig et problem at guttene som ikke er vaksinerte også kan smitte kvinner. 

Kreftforeningen ber derfor om at det sørges for at HPV-vaksine for gutter inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet, og at det samtidig gjennomføres et opphentingsprogram tilsvarende det som er igangsatt for kvinner. 

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
generalsekretær