3. mars 2012 – Aftenposten 

Alle bekymret for todelt helsevesen

Generalsekretær Anne Lise Ryel til Aftenposten:
– Det som er et problem, er at det offentlige helsevesenet ikke kan møte folks behov og at mange opplever lang ventetid. Når forskjellen i ventetid for samme behandling nærmer seg ett år for de som har helseforsikring og de som ikke har, er det uakseptabelt. Når det er sagt, kan negativ oppmerksomhet rundt det offentlige helsevesenet i seg selv gi et marked for private helseforsikringer. Tross alt har vi et offentlig helsevesen som i det store og hele er av bra kvalitet, selv om det finnes forbedringspotensial spesielt når det gjelder ventetid.

7. mars 2013 – Aftenposten

Nei til nye kreftmedisiner

— Jonas Gahr Støre må snarest sørge for at vi får et system hvor ikke hvert enkelt helseforetaks økonomi avgjør om nye legemidler tas i bruk. Vi mener at det skal etableres et nasjonalt fond, en nasjonal buffer som kan brukes til finansiering av legemidler, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

8. mars 2013 – Dagens Medisin

Anne Lise Ryels blogg: Hvordan er det mulig?

Hvor kostnadseffektivt er det å bruke 800-900 millioner kroner i året på norsk kreftforskning, og så ikke betale for fremskrittene og medikamentene som kommer ut av det?

21. mai 2014 – Dagens Medisin

Anne Lise Ryels blogg: Åpne prosesser om nye medisiner

Kreftforeningen ønsker at norske kreftpasienter skal være sikret best mulig behandling. Samtidig har vi selvsagt forståelse for at det også innen helse, som på alle andre samfunnsområder, må tas økonomiske hensyn. Å prioritere er viktig, men prioriteringene må være forståelige og velbegrunnede.

21. juli 2014 – NRK

Vil ha et eget fond for kreftmedisin

Norge bruker minst penger på kreftmedisiner i Norden. Kreftforeningen er sjokkert over at kreftsyke nordmenn må betale for livsforlengende medisin selv. Beate Heieren Hundhammer, leder for politisk sekretariat i Kreftforeningen, understreker at det bare er 0,6 prosent av driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten som går til kreftmedisin.

14. oktober 2014 – Aftenposten

Får ikke livsforlengende medisin: – Byråkratene fratar meg håpet

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel, mener det er svært beklagelig at Norge venter med å tilby faglig godkjente medisiner som denne, og sier Ann Helèn Ødemark hadde fått medisinen hvis hun hadde bodd i flere andre land.

22. oktober 2014 – Nettavisen

Sier nei til kreftmedisin som kan forlenge livet med 5 – 14 måneder

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen reagerer kraftig på at helsetoppene sier nei til to nye kreftmedisiner som kan forlenge livet til pasientene. Ryel går hardt ut mot myndighetene, som hun mener er en sinke når det gjelder kreftmedisin.

01. august 2015 – Nordlys

Krever et bedre system

Kreftforeningen mener Norge er for trege med å godkjenne nye medisiner. Det kan ha svært stor betydning for kreftpasienter.

19. oktober 2015 – TV2.no

Kronikk av Anne Lise Ryel: Vi bruker milliarder på kreftforskning, men hva er vitsen hvis det ikke skal komme pasienten til gode?

– Det er uverdig at diskusjonen om kreftmedisiner dreier seg om penger

30. november 2015 – Dagens medisin

Leserinnlegg av Ole Frithjof Norheim ved Universitetet i Bergen: Regjeringen kan opprette et eget fond for dyre kreftmedisiner

Generalsekretær Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen har lenge foreslått å opprette et eget fond for kostbare kreftlegemidler. Fondet kan finansiere nye lovende behandlingsformer i en overgangsperiode mens nasjonale helsemyndigheter og Beslutningsforum utreder de nye kreftmedisinene.

4. januar 2016 – Helgelendingen (og andre medier)

Leserinnlegg av Anne Lise Ryel: Må komme pasientene til gode

Kreftforeningen har foreslått å etablere et kreftmedisinfond som dekker utprøvende behandling, i påvente av godkjenning. Og dessuten vil et slikt fond hindre utviklingen av et klasseskille i helsevesenet der det er tykkelsen på lommeboken din som avgjør om du får livsviktig kreftbehandling.

26. april 2016 – TV2.no

Nordmenn har talt – nye kreftmedisiner må prioriteres

– Det er en viktig problemstilling, men vi skal ikke glemme at mesteparten av dagens kreftbehandling er tilgjengelig for alle pasientgrupper. Vi har uttrykt bekymring for at noen av de medisinene som kommer på markedet har en slik pris at de ikke blir tatt i bruk. Det er trist at man bruker milliarder på forskning, og så skal ikke medisinene brukes. Vi har tidligere tatt til orde for at legemiddelindustrien må vise anstendighet når de setter priser på de nye medisinene. En utvikling med dyre medisiner hvor bare de som har råd til det får tilgang, er uholdbart og kan skape et klassedelt helsevesen, sier hun.

20. juni 2016 – VG.no

Norge dårligst i Norden på utprøvende behandling

Sammen med Kreftforeningen har Aamdal i flere år jobbet med å etablere et ekspertpanel som kan guide norske pasienter igjennom jungelen av utprøvende behandlinger. – Dette kan være leddet mellom den etablert kreftbehandlingen og de desperate reisene til utlandet som Norge mangler, sier Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen, til VG.

26. september 2016 – Adresseavisen

Kreftmedisin fikk grønt lys

Beslutningsforum for nye metoder har bestemt at kreftmedisinen Pembrolizumab kan tas i bruk ved norske sykehus. Kreftforeningen jubler.
– Det er på høy tid. Denne typen immunterapi har vist svært god effekt og kan trolig forlenge livet til opp mot 700 lungekreftpasienter. Dette er dessverre en kreftform med lav overlevelse, så det er veldig positivt at de 3.000 som årlig rammes av lungekreft, nå får nytt håp, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

3. mai 2017 – Adresseavisen

Kreftpasienter ber om ny kreftmedisin

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, er glad for at mange kreftpasienter engasjerer seg i innføringen av nye kreftmedisiner. Han skjønner frustrasjonen når pasienter opplever at medisin ikke blir tatt i bruk, fordi prisen er for høy.

– Norge er ikke blant de raskeste til å innføre nye kreftmedisiner, og vi kan helt klart bli bedre. Men det er viktig å huske på at det er to aktører her, det er helsemyndighetene som skal prioritere, og det er en legemiddelindustri som setter prisen. Problemet er at pasienten blir sittende med svarteper når legemiddelindustrien og myndighetene ikke blir enige, sier Opdalshei.

12. august 2017 – VG.no

Siv Jensen vil ha hurtigbehandling for nye kreftmedisiner

Også Kreftforeningen er positiv til forslaget om hurtigspor-ordning. – Det oppleves urettferdig og fortvilende at folk må sitte og vente på godkjenning av nye kreftmedisiner, som kanskje for noen kan være det eneste håpet de har, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

18. august 2017 – Dagens Medisin

(Andreas Stensvold) Frykter todelt helsevesen gir utbrente leger

– Hvis man ikke opplyser om alle behandlingsmuligheter vil en del pasienter klare å finne ut av det selv, og da vil det svekke tilliten til legen dersom legen ikke har fortalt om det, samstemmer Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

29. august 2017 – Avisa Nordland

Ber om raskere vurderinger

– Systemet for vurdering av nye medisiner må videreutvikles slik at vi får raskere vurderinger. Vi er alle enige i at det tar for lang tid å få godkjent nye medisiner, sier Opdalshei. Han er kritisk til Behandlingsforumets lange saksbehandlingstid, men mener samtidig at legemiddelindustrien må ta noe av skylden.

29. august 2017 – VG

Dette er ikke Norge verdig

– Det er fint at saken engasjerer så mange, men også trist at kreftpasienter må demonstrere for å få tilgang på rett medisin.

15. oktober 2017 – VG.no

Nye medisiner: Kreftleger reagerer på forskjellsbehandling

– Uakseptabelt, mener Kreftforeningen om de store forskjellene i bruken av regelen som gjør det mulig å prøve nye behandlingsformer. – Forskjellene er helt uakseptable. At de er så store er helt oppsiktsvekkende, nettopp fordi denne regelen er så utrolig viktig. Den sikrer livsviktige medisiner som det kan se ut til at de pasienter som trenger det ikke får benyttet seg av slik ordningen er nå, sier leder i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

19. oktober 2017 – ABC Nyheter

Studie: Mye billigere å utvikle kreftmedisin enn det man har trodd.

Prisene på medisinene er hemmelige av hensyn til produsentene. – Debatten om prisen på legemidler engasjerer pasienter og folk flest. Grunnen til at prisene ikke oppgis at myndighetene får rabatter av legemiddelindustrien. Kreftforeningen ønsker å jobbe for mer åpenhet rundt prisene, men det må ikke gå på bekostning av at pasienter skal få tilgang til nye kreftlegemidler.

5. april 2018 – TV2.no

Kronikk av Anne Lise Ryel: Det er så hjerteskjærende som det får blitt

Vi vil ikke at pasienter skal dø mens offentlige myndigheter og legemiddelindustrien krangler.

Var denne siden nyttig?